Skip navigation

3.2. A szakértői bizottságok bemutatása

„A szakértői bizottság komplex pszichológiai, pedagógiai- gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi, sajátos nevelési igény gyanúja esetén komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít.” 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 2015. 04. 26

A szakértői bizottságok működését a Magyar Közlöny 2014 évi 12 sz. - ban megjelent, a korábbi rendeleteket módosító rendelet alapján ismertetjük (15/2013. (II. 26.) EMMI)

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14012.pdf
1790-1802. o.

Hallgatók figyelmébe!

A két pedagógiai szakszolgálat felépítési és működési rendjét az alábbi prezentáció mutatja be. Itt a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat felépítése látható, de az ország valamennyi megyéjében ugyanez a rendszer érvényesül, ezért analóg módon értelmezhető (készítette Molnárné Ditzendy Judit főigazgató helyettes). Pedagógiai szakszolgálat felépítési és működési rendje

A Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző szakértői bizottság: „megyénként és a fővárosban egy, az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: Központ) által fenntartott, tankerületenként legalább egy tagintézményből álló pedagógiai szakszolgálati intézmény, amely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 18. § (2) bekezdésében foglalt valamennyi szakszolgálati feladatra kiterjedően az állami köznevelési közszolgálati feladatellátás keretében a pedagógiai szakszolgálatokat ellátja”. (15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet)

A szakértői bizottságok a pedagógiai szakszolgálati intézmények szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységeiként a szülőket és a vizsgálatot kérő pedagógusok nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását segítik. 

Definíció

A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján különleges bánásmódra jogosult, mert mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesül a szakértői bizottság szakértői véleményében foglalt javaslatai szerint.

A szakértői javaslat a diagnózis megállapításán túl állást foglal az alkalmazandó pedagógiai módszerek, pedagógiai kedvezmények, mentesítés bizonyos tantárgyak, tantárgyrészek alól vagy a tanulói jogviszony teljesítésének módja kérdéseiben is. 

Hallgatók figyelmébe!

Tekintsék meg a Szakértői vélemény mellékletet! Írják le a vizsgálatok típusait. Határozzák meg saját fejlesztési/tervezési feladataikat, tájékoztatási kötelezettségeiket a szülő, az intézmény (a többi munkatárs) felé!

A szakértői vizsgálat menete: a szülő kérésére, egyetértésével történik, a vizsgálat szükségességét a gyermekkel és a szülővel kapcsolatba kerülő szakemberek közül bárki jelezheti a szülőnek (védőnő, gyermekorvos, bölcsődei gondozók, óvónő, pedagógus stb.). A szakértői bizottságnak mindaddig nyomon kell követnie a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló sorsát, amíg ki nem kerül a különleges ellátásból. 

Hallgatók figyelmébe!

A szakértői bizottság vizsgálati területeit, a vizsgálatkérés módját részletesen bemutatja a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről jogszabálygyűjtemény.