Skip navigation

Irodalomjegyzék

BNO kód 2015

Gádoros Júlia (1998): Magatartás-problémák hagyományos és újszerű megközelítései iskoláskorú Gyermekeknél. Kommentár. Gyermekgyógyászati Szemle, 3/6:7-8.1998

Illyés Sándor-Darvas Ágnes (1997): Beilleszkedési zavarok. Szöveggyűjtemény I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Kolozsváry Judit (2002):Más gyerek, más szülő, más pedagógus. Okker Kiadó, Budapest.

Kósáné Ormai Vera (2010): A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékeléséhez. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest.

Ranschburg Jenő (2009):Nyugtalan gyerekek. Saxum Kiadó, Budapest.

Rózsa Sándor, Gádoros Júlia, Kő Natasa (1999): A Gyermekviselkedési Kérdőív diagnosztikai megbízhatósága és a több információforráson alapuló jellemzések sajátosságai Psychiatria Hungarica, 14(4): 375-392.