Skip navigation

2. fejezet: A pedagógiai diagnosztika fogalma, tárgya, mérési területei. Mérés és értékelés a gyógypedagógus munkájában

Előszó

A pedagógiai diagnosztika a gyógypedagógiai tevékenység megvalósításának egyik alapja. Célja a különleges gondozást igénylő gyermek/tanuló/felnőtt átfogó és komplex megismerése, hogy minél hatékonyabban megtaláljuk azokat a segítési módszereket és technikákat, amelyek birtokában segíteni, támogatni tudjuk őket fejlődésükben. Ehhez a folyamathoz használjuk fel a (gyógy)pedagógiai diagnosztika eszközeit és lehetőségeit. A fejezetből megismerik a pedagógiai diagnózis típusait, a diagnosztika alapfogalmait, a besorolások rendszerét.