Skip navigation

5.4. A tapasztalati következtetés készség felvétele és értékelésének módja

A vizsgálat egyéni formában történik. A szocialitást is mérjük, ezért figyeljük a feladatvállalást és a feladattartást (kitartás, érzelmi viszonyulás, koncentráció) is. Ismét egy erkölcsi érzéket fejlesztő mesével indítunk. A szocialitás felsorolt összetevőinek értékelési szempontjait a Szocialitás feladatlapon láthatják. 

Hallgatók figyelmébe!

A tapasztalati következtetés komponenseit a jegyzőkönyv nem tartalmazza, a besorolás a kitöltő feladata.

A feladat megértését egy vagy két próbafeladattal vezetjük be. A gyermeknek/tanulónak arra kell ráismernie, hogy milyen következtetési sémát kell értelmeznie és követnie.

A készség felvételekor az alábbi összetevőket vizsgáljuk: lépés, visszalépés, választás, lánc, predikátumlogikai lépés, predikátumlogikai visszalépés.

A jegyzőkönyv minta három mérési lehetőséget mutat: a teljes teszt felvételekor mind a 32 választ értékeljük. De választhatjuk a teszt I. vagy II. változatát, és akkor csak 16 kijelentésre kérdezünk rá, a kapott értéket pedig megszorozzuk kettővel. Ha a teszt rövid változatát választjuk, a besatírozott kijelentéseket értékeljük. A találatok szorzója ebben az esetben 3,2. 

A tapasztalati következtetés készség tesztlapja (részlet)
Mozaik Kiadó, Szeged 2004.

Hallgatók figyelmébe!

A 6; 2 éves, óvodás gyermekkel a tapasztalati következtetés és a tesztfelvételhez tartozó szocialitás vizsgálatának felvételét láthatják. Figyeljék meg a vizsgálatvezető instrukcióit, és azt, hogy mennyi szóbeli segítség adható a feladat elvégzéséhez.

Elemezzék a vizsgált gyermek tapasztalati következtetés tesztben nyújtott teljesítményét valamennyi összetevő szerint!

Azonos válaszai mögött milyen tipikus hibát feltételeznek?

nem érti a feladatot

nem végzi el a következtetés műveletét

rosszul következtet

Ez egy önellenőrző feladat (1), a megoldás a fejezet végén látható.

Elemezzék a vizsgált gyermek szociális készségét az alábbi szempontok szerint: 

  • feladatvállalás
  • feladattartás (kitartás, érzelmi viszonyulás, koncentráció)

Az erkölcsi érzéket vizsgáló mesénél hogyan értékelik a teljesítményét?