Skip navigation

1. fejezet: A pedagógiai diagnosztika tantárgy célja, tartalma, teljesítésének feltételei

Előszó

A pedagógiai diagnosztikai tevékenység fogalma és tartalma számos változáson ment át az elmúlt években. A képességfejlesztő szemlélet, valamint az eltérő fejlődésű tanulók miatti differenciálási igény egzaktabb és gazdagabb diagnosztikai tevékenységet igényelt. Sokáig vita tárgya volt a pedagógiai és a pszichológiai diagnosztika kompetenciaterülete, de már erre vonatkozóan is egyértelmű lett az álláspont.