Skip navigation

Irodalomjegyzék

Fazekasné Fenyvesi Margit (2006): A beszédhanghallás fejlesztése 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged.

Fazekasné Fenyvesi Margit-Zentai Gabriella- és Józsa Krisztián (2015): A beszédhanghallás fejlettségének szerepe a helyesírásban. Program – Előadás - Összefoglalók. XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged.

Józsa Krisztán- Fazekasné Fenyvesi Margit (2006): A DIFER programcsomag alkalmazási lehetősége tanulásban akadályozott gyermekeknél I. rész. Gyógypedagógiai Szemle, XXXIV. 2. 2006. 133-142. o.

Józsa Krisztán- Fazekasné Fenyvesi Margit (2006): A DIFER programcsomag alkalmazási lehetősége tanulásban akadályozott gyermekeknél II. rész. Gyógypedagógiai Szemle, XXXIV. 3. 2006.161-177. o.

Józsa Krisztián(2014): A számolás fejlesztése 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged.

Józsa Krisztián (2004): Elemi számolási készség (In. Nagy József szerk.: Az elemi alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged. 2004. 38 – 52.

Józsa Krisztián (2011): Híd a többségi és a gyógypedagógia között: a DIFER programcsomag. In. Papp Gabriella (szerk.) A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 37-59.

Miskolcziné Radics Katalin (2010): Az írásmozgás-koordináció fejlesztése 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged. 2010.

Nagy József- Józsa Krisztián- Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004 a):

Az elemi alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged.

Nagy József- Józsa Krisztián- Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004 b):

DIFER Programcsomag: Diagnosztikus fejlődésvizsgáló és kritériumorientált fejlesztő rendszer 4-8 évesek számára. Mozaik Kiadó, Szeged.

Nagy József (2004): Írásmozgás koordináció.(In. Nagy József szerk. Az elemi alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban). Mozaik Kiadó, Szeged. 9-18.

Nagy József (2007): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged.

Nagy József (2004): Relációszókincs. (In. Nagy József szerk. Az elemi alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban). Mozaik Kiadó, Szeged. 30-38.

Nagy József (2004): Szocialitás. (In. Nagy József szerk. Az elemi alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban). Mozaik Kiadó, Szeged.73-83.

Nagy József (2004): Tapasztalati összefüggés – megértés.(In. Nagy József szerk. Az elemi alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban). Mozaik Kiadó, Szeged. 63–73.

Nagy József (2010): Új pedagógiai kultúra. Mozaik Kiadó, Szeged. 2010.

Nagy József-Nyitrai Ágnes- Vidákovich Tibor (2009): Fejlesztés mesékkel. Mozaik Kiadó, Szeged.

Vidákovich Tibor (2004): Tapasztalati következtetés. (In. Nagy József szerk. Az elemi alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban). Mozaik Kiadó, Szeged. 52-63.

Vidákovich Tibor (2008): A tapasztalati következtetés fejlődése az óvodától a középiskoláig.Magyar pedagógia,108. évf. 3. szám 199–224.

Zsolnai Anikó (2006): A szocialitás fejlesztése 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged.