Skip navigation

5.7. A rövid DIFER

A gyors előszűrésre alkalmas tesztváltozat előny, hogy a felvételt készítő gyógypedagógus már ismeri a teszt logikáját, így gyors szűrésre használhatja. Ennek alapján az eredményes fejlesztés érdekében később elvégezhető a tesztenkénti rövid vagy teljes változat felmérése (Józsa, 2004).

Mozaik Kiadó, Szeged 2004.

A feladatelemeket az egyes tesztekhez hasonlóan értékeljük, és a pipákat, illetve a kérdőjeleket a Fejlődési mutató hátsó borítójának belsején lévő rovatokba jelöljük be. A DIFER-indexet a pipák száma, illetve a vele együtt bekarikázott százalékpont mutatja. A rövid DIFER a hét készség mindegyikéből tartalmaz feladatokat változó mennyiségben.

A felvételek és az elemzések tanulsága, hogy a DIFER Programcsomag egyes tesztjeinek rövid változata a mérést, a hosszú változatok pedig a fejlesztés tervezését segítik. A jegyzőkönyv adatai alapján analitikus és összetevőnkénti diagnosztizálást is végezhetünk.


Önellenőrző feladat (1) (javítókulcs):

Nem végzi el a következtetés műveletét