Skip navigation

Irodalomjegyzék

Dr. H. C. Günzburg (2000): Pedagógiai Analízis és Curriculum a szociális személyiségfejlődés mérésére értelmi fogyatékosoknál. ELTE, BGYTF, Budapest.

Holtz, K.L.,  - Eberle, G.,  - Hillig, A., és Marker, K.R. (1994): Heidelberger KompetenzInventar für geistig Behinderten. Handbuch. Heidelberg: HVA: Edition Schindele.

Nagy József- Józsa Krisztián- Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004):

Az elemi alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó,

Szeged.

Nagy József- Józsa Krisztián- Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004):

DIFER Programcsomag: Diagnosztikus fejlődésvizsgáló és kritériumorientált fejlesztő

rendszer 4-8 évesek számára. Mozaik Kiadó, Szeged.

Radványi Katalin (2001): Adatok az értelmileg akadályozott személyek képességeinek megítéléséhez: iskoláskorú Down-szindrómás személyek értelmi szintjének, adaptív viselkedésének és otthoni környezetének vizsgálata. Bölcsészdoktori disszertáció. ELTE BTK Pszichológiai Doktori Iskola.

Radványi Katalin (2011): A kompetencia alapú fejlesztés értelmezése a kognitív képességek jelentős elmaradása esetén Gyógypedagógiai Szemle, 2011/1. sz. 1-21.o.

Radványi Katalin-Fazekasné Fenyvesi Margit és Radicsné Szerencsés Teréz (2012): A pedagógiai diagnosztika lehetőségei enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek együttnevelésében. Gyógypedagógiai Szemle, XL. 3. 2012. 214-226.

Wember, F. W (2003): Bildung und Erziehung bei Behinderten-Grundfragen einerwissenschaftlichen Diszciplin in Wandel. (In.szerk. Anette Leonhardt és Franz B. Wember: Grundfragen der Sondernpädagogik. Beltz Verlag, Basel, Berlin. 12-58.