Skip navigation

9.3. A figyelemzavar típusai

A BNO kódrendszere az alábbi figyelemzavar típusokat határozza meg:

F90-98: A viselkedés és az érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban jelentkező zavarai

F90: Hiperkinetikus zavarok

F90.0 Az aktivitás és a figyelem zavarai

F90.1 Hhiperkinetikus zavar magatartászavarral

F90.1 Hiperkinetikus magatartászavar

F90.9 Nem meghatározott (BNO-10, 1995, p.341)

A figyelem fejlődésében 6-7 éves korban ugrásszerű változás következik be. Ezért a figyelem minőségi változása az iskolai alkalmasság egyik fokmérője is (lásd: 11. és 12. fejezet). A figyelem szabályozása az életkor növekedésével javul (Séra, 2004)

Hallgatók figyelmébe!

Olvassák el a figyelem életkori javulását a 211.oldalon! (Séra László (2004): A figyelem. (In. N. Kollár Katalin – Szabó Éva szerk. Pszichológia pedagógusoknak.) Osiris Kiadó, Budapest.

Írjanak egy összegezést a figyelem életkori javulásának jellemzőiről!

Definíció

Figyelemzavarról beszélünk akkor, ha a figyelmi problémák oka többnyire a működést megalapozó pszichikus funkciók gyengesége, zavara vagy kiesése. A figyelem elégtelensége már korai életkortól tapasztalható, és tartósan fennmarad, és minden élethelyzetben megfigyelhető. (Torda, 2000)

Az átmeneti figyelmi problémák hátterében aktuális környezeti- pszichés ártalmak feltételezhetők, ezt nem is tekintjük figyelemzavarnak.