Skip navigation

2.5. A mérés és értékelés egy módja: tantárgyi mérések és értékelések a gyógypedagógus munkájában

A tantárgyi mérések és értékelések alapelveit és módjait tartalmazza ez a prezentáció: Köböl Erika Tantárgyi mérések

Feladat

Alkossanak analóg módon, a prezentáció alapján feladattípusokat és értékelési módokat!

Tanulmányozzák át a mellékelt feladatlap mintákat, használják fel feladatlapok készítése során! (Köböl Erika munkái) (forrás: SZTE Diagnosztikus mérések fejlesztése, Feladatbank)

feladatlap minta1

feladatlap minta2

Készítsenek egy feladatlapot tetszés szerint választott tartalomból és évfolyamra az itt levő feladatlap minta alapján!