Skip navigation

3. fejezet: A pedagógiai szakszolgálatok rendszere. A (gyógy)pedagógiai vélemény

Előszó

Ebben a fejezetben a pedagógiai szakszolgálatok működési feltételeinek és tartalmának bemutatásával feltárjuk a különleges gondozást igénylő gyermekek/tanulók törvényi megsegítésének teljes rendszerét. A vizsgálati igény alapjául szolgáló pedagógiai vélemény szempontrendszere az együttes munkát teszi lehetővé.

A fejezet célja a pedagógiai szakszolgálatokkal való együttműködés tartalmi és adminisztratív módjának megismertetése