Skip navigation

Irodalomjegyzék

Nagy József (2012): Új pedagógiai kultúra. Mozaik Kiadó, Szeged.

Zentai Gabriella: A rendszerező képesség fejlődése 4–8 éves életkorban. Magyar

Pedagógia, 110. 1. sz. 2010. 5–34.

Zentai Gabriella-Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián:
Tanulásban akadályozott és többségi gyermekek rendszerező képességének fejlődése.
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/177.html  2013. 130-146.