Skip navigation

2.2. A gyógypedagógiai diagnosztika típusai a diagnózis célja szerint

A diagnózis típusait a vizsgálat célja határozza meg. Ennek értelmében az alábbi diagnózistípusok fordulnak elő

Oksági (kauzális) diagnózis: célja a komplex okok feltárása. Tanulásban akadályozott gyermekeknél az organikus és a környezeti tényezők pontos feltárása team munkát igényel. Az oksági diagnózis differenciáldiagnózis is, mert a státus meghatározásakor az okokat veszi alapul és kizárja a többi tényezőt.

Szelekciós diagnózis: célja a gyermek további sorsának meghatározása. Javaslat vagy döntés arról, hogy a gyermek hol, milyen formában, milyen támogatással vagy különleges gondozási igényének megfelelő keretek között hogyan folytassa tanulmányait.

Típusalkotó diagnózis:az elhelyezési mód és a gyermek megsegítéséi módjának konkretizálása a gyermek állapotának pontos meghatározásával.

Nevelhetőségi, fejlesztő diagnózis:a folyamatdiagnózis segítségével megállapítani a gyermek taníthatóságának területeit, pozitív tulajdonságait a mentális és az affektív, valamint a szociális összetevőkben.

Integrációs diagnózis: a tanuló további nevelésének-oktatásának optimalizálása az integráció tárgyi és személyi feltételeinek pontos meghatározásával.