Skip navigation

13.2.1. A deviáns magatartás

A magatartászavar kifejezés érzékelteti azt a reményt, hogy ez a 6 hónapnál több idő ellenére sem állandósult magatartási forma. A gyermeket érő, őt frusztráló ingerek csökkentésével ez a viselkedési forma kezelhető. Amikor a disszociális magatartás állandósul, deviáns viselkedésről beszélünk.

Definíció

A deviáns magatartás „a társadalom intézményesített normáival vagy egy szűkebb közösség előírásaitól és elvárásaitól eltérő magatartás, amely szélsőséges esetekben az egyén és a közösség konfliktusához vezethet. A deviáns magatartás egyik jellemzője, hogy az egyén a társas közegben keletkező konfliktusainak feloldását önpusztító szokásokban vagy cselekvésben, ill. a társadalom más tagjai ellen irányuló agresszióban keresi. (…) Az egyének normasértő viselkedésének a szociológia által vizsgált formái: bűnözés, drogfüggőség (alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás) és a különféle mentális zavarok.” (www.kislexikon.hu)

A deviáns magatartás prognózisa sokkal kedvezőtlenebb, a pedagógiai ráhatások hatékonysága önmagában már csekély. A devianciából való kiláboláshoz pszichoterápiás, esetleg gyógyszeres kezelésre is szükség van.