Skip navigation

11.1. Az iskolai alkalmasság meghatározása

Az iskolai évek első hónapjai, az indulás meghatározza iskolai pályafutását, ami későbbiekben egész életére kihat (Nagy, 2010). Ha nem megfelelő időben történik a beiskolázás, vagy ha a fejletlen képességek, pszichés problémák korrekciója nem történik meg annak hosszú távú negatív következményei lehetnek.

Hallgatók figyelmébe!

Az iskolaérettség fogalom volt sokáig használatos az iskolát kezdő gyermekek mentális-affektív és szociális státuszának eldöntésére. Ma már az alkalmasság, készültség fogalma jobban kifejezi azt a szemléletet, hogy a gyermek megfelelését az iskolai követelményeknek mindhárom aspektusból vizsgáljuk.

Definíció

Az iskolakészültség/alkalmasság a gyermek egész személyiségének fejlettségét foglalja magába. A fogalom alatt testi, kognitív, affektív és szociális alkalmasságot értünk. Azt, hogy a gyermek képes lesz-e megfelelni bizonyos alkalmazkodási követelményeknek, tud-e majd az iskolában meghatározott szabályok szerint viselkedni – képes-e elválasztani egymástól a játékot és a feladatot, nyugodtan ülni, kivárni, együttműködni a tanítóval.

A pedagógiai diagnosztika egyik kritikus pontja az iskolai alkalmasság eldöntése. Egyértelműen differenciálni kell, hogy az az iskolaéretlenségnek látszó tünetek mögött valóban csak egy fáziskésés van, vagy már tanulási nehézségekről, vagy tanulási zavarról, esetleg tanulásban akadályozottságról van szó. A felelősségteljes döntés esélyt ad a gyermek további harmonikus fejlődéséhez, nem okoz másodlagos szorongásos tüneteket pl. egy korai beiskolázás, egy felesleges visszatartás, vagy a sajátos nevelési igény felismerésének késése.

A tankötelezettség teljesítésének törvényi szabályozása szerint: (a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján):

Definíció

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. 

Az a gyermek, akinek a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesülhet ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1. és április 30. között - a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az iskolai alkalmasság vizsgálatát a tankerületi pedagógiai szakszolgálatok (korábban Nevelési tanácsadók) végzik.  Az óvoda akkor kér vizsgálatot, ha a saját iskolai alkalmasságot mérő szempontsora alapján nem tud pontos döntést hozni a gyermek státusáról, fejlettségi szintjéről.