Skip navigation

10.2. A felejtés

A felejtés a megfelelő pszichikus működés elengedhetetlen része. Aktív folyamat, védekezés a túltelítődés ellen, ill. funkciója az érzelmi tehermentesítés.

A felejtés is másképpen megy végbe az egyes tárakban. A HTM-ből történő felejtés legtöbb esetben nem az emléknyomok elvesztéséből, hanem az azokhoz való hozzáférhetetlenségből fakad, ezt nevezzük állandó memória elméletnek. A HTM esetén a felejtés nem tárolási, hanem elsősorban előhívási probléma.

A felejtést típusai:

Nyomfüggő felejtés: amikor (ellentétben az állandó memória elmélettel) az emléknyom vész el.

Jelzőinger függő felejtés: amikor az emléknyom megvan, csak az előhíváshoz szükséges támpontok felejtődnek el.

Ez utóbbi típus is arra enged következtetni, hogy az előhívás hatékonyágának növelésében nagyon fontos szerepet kapnak a megadott támpontok.

Hallgatók figyelmébe!

Gyűjtsenek össze olyan tanítási technikákat, amelyek támpontokat kínálnak a tanulóknak a felidézéshez! 

A felejtésben meghatározó szerep jut az érzelmeknek. Azokra az élményekre, eseményekre vagy tárgyakra jobban emlékszünk, amelyhez pozitív érzések kapcsolódnak, mint azokra, amelyekhez valamilyen kellemetlen érzés köthető.