Skip navigation

Irodalomjegyzék

Lányiné Engelmayer Ágnes (2006): A (gyógy)pedagógiai vizsgálat fő elvei, gyakorlati kérdései és illeszkedése a komplex diagnosztikus folyamatba. p.7-21. (In Zsoldos Márta (szerk.): (Gyógy) pedagógiai diagnosztika és tanácsadás. Kézikönyv a nevelési tanácsadókban, szakértői és rehabilitációs bizottságokban végzett komplex vizsgálatokhoz). OM Fogyatékos gyermekek, Tanulók Felzárkóztatása Közalapítvány, Budapest.

Lányiné Engelmayer Ágnes (2014):Változásban a pszichológiai és gyógypedagógiai diagnosztikalevétel: 2015. május 13.

http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2014/nevelestudomany_2014_3_33-52.pdf

Mesterházi Zsuzsa – Gereben Ferencné (2006): A (gyógy)pedagógiai munkát segítő alapfogalmak. p.22-32. In Zsoldos Márta (szerk.): (Gyógy) pedagógiai diagnosztika és tanácsadás. Kézikönyv a nevelési tanácsadókban, szakértői és rehabilitációs bizottságokban végzett komplex vizsgálatokhoz. OM Fogyatékos gyermekek, Tanulók Felzárkóztatása Közalapítvány, Budapest.

Mesterházi Zsuzsa (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, Budapest