Skip navigation

3.1. A pedagógiai szakszolgálati rendszer

Definíció

A pedagógiai szakszolgálat a különleges nevelést igénylő tanulók megsegítési rendszere. Törvényi szabályozás mentén dolgozik, biztosítja azokat a tárgyi-személyi és anyagi megsegítési formákat, amelyek a sajátos nevelési igényű gyermekek és felnőttek intézményen belüli és/vagy kívüli megsegítését szolgálják. A pedagógiai szakszolgálatok működésük során figyelembe veszik a szülők törvényi jogait és kötelességeit is. A szakszolgálatok szolgáltatásainak igénybevétele állampolgári jogon jár, ingyenes. 

A pedagógiai szakszolgálatok típusai (2011. évi CXC törvény alapján):

iskola-és óvodapszichológiai ellátás

a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

korai fejlesztés, oktatás és gondozás,

fejlesztő nevelés, gyógypedagógiai tanácsadás

logopédia

konduktív pedagógiai ellátás

továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás

gyógytestnevelés

(országos és megyei) tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység

nevelési tanácsadás

A pedagógiai szakszolgálatok feladatköre 2011.évtől az iskola - óvodapszichológiai ellátással, és a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásával bővült.

Hallgatók figyelmébe!

A pedagógiai szakszolgálatok tevékenységrendszeréből részletesen foglalkozunk a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságok és a nevelési tanácsadást végző szakszolgálatok működésével.