Skip navigation

8.2. A folyamat diagnózis jegyzőkönyve

A felsorolt szempontokon kívül a tervezéshez az alábbi lépések betartása szükséges:

 • A feladat leírása: mi az, amit kérünk a gyermektől
 • A kezdeti teljesítési szint megállapítása: hol tart a gyermek, mi lehet a kiindulási alap
 • A bemutatás formája: téri, képi, verbális, numerikus stb.
 • A feladat variációja: a tárgy és művelet felcserélése: ugyanaz a tárgy másik művelettel, ugyanaz a művelet másik tárggyal stb.
 • Figyelemfelhívás, adekvát reakció, adekvát válasz kialakítása: motiválás, érdeklődés felkeltése
 • A hatékony ingerbevitel cselei: a szándékosság módja, a feladat elvégzésére való törekvés.
 • A transzfer tanítása: a segítés fokozatainak meghatározása egészen az önállóságig.
 • Alternatív megoldások keresése: az internalizálás módjai: együtt, egyedül, motoros, auditív, vizuális stb.
 • Visszajelzés oksági magyarázattal: a teljesítmény visszajelzésének konkrét meghatározása.
 • A folyamat értékelés (diagnózis) területe: kogníció, mentális operációk, affektív területek, magatartás.
 • Értékelési szempontok: a teljesítés minősége, a transzfer gyorsasága, önállósodás

Hallgatók figyelmébe!

A folyamat diagnózis jegyzőkönyve itt letölthető. Folyamat diagnózis jegyzőkönyve

A felvételen egy folyamat diagnózis látható.

Eset: V. Zalán, 7,5 hónapos, átlagos értelmi képességű, részképesség zavarokkal küzd. Betűfelismerése bizonytalan, a téri helyzetet nem veszi szempontnak. Összeolvasni nem tud, de már nem ejt toldalékhanggal. Két hanggal a hangszintézis nem alakult ki.

A tanítás menete: betűfelismerés, dekódolás

Összeolvasás tanítása: sorrend: magánhangzó+mássalhangzó, majd fordítva

Az összeolvasott szótag értelmezése

Hallgatók figyelmébe!

Figyeljék meg a vizsgálatot, és töltsék ki a vizsgálat alapján a folyamat diagnózis jegyzőkönyvet!

Önellenőrző kérdések