Skip navigation

Irodalomjegyzék

Alan D. Baddeley és Graham Hitch (1974): WorkingMemory. Psychology of Learning and Motivation. 47-89.

Csépe Valéria, Győri Miklós és Ragó Anett (2007): Általános pszichológia 1-3. – 2. Tanulás – emlékezés – tudás. Osiris Kiadó, Budapest.

F. Földi Rita - Tomasovszki László (2003):A Rey-féle összetett figura és felismerési próba neuropszichológiai alkalmazási lehetőségei. Ideggyógyászati Szemle, 2003; 56 (3-4)

Janacsek, Karolina-Tánczos Tímea- Mészáros Tünde és  Németh Dezső (2009): A munkamemória új magyar nyelvű neuropszichológiai mérőeljárása: A hallási mondatterjedelem teszt (HMT). Magyar Pszichológiai Szemle, 64(2), 385-406.

Kónya Anikó (2006) Az emlékezés konstruktív szemlélete. (In. Oláh Attila (szerk.) Pszichológiai alapismeretek). http://mek.oszk.hu/05400/05478/05478.pdf 227- 256.

Racsmány Mihály (2004): A munkamemória szerepe a megismerésben. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Szenes Csaba (2004): A REY komplex ábrateszt használata a diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálatában. Fejlesztő Pedagógia, 2004/1

Tánczos, Tímea - Mészáros, Tünde - Janacsek Karolina és Németh Dezső(2007)Hallásimondatterjedelem teszt A ListeningSpan teszt magyar nyelvű verziójának alapjai. In: Németh, D., Krajcsi, A. & Szokolszky, Á. (Szerk) Szegedi pszichológiaitanulmányokJGYTF Kiadó, Szeged, 37-48.