Skip navigation

6.1.1. Mérés és értékelés az értelmileg akadályozottak általános iskoláiban

A középsúlyosan értelmi fogyatékosok általános iskoláiban mérőeszközként egyrészt a PAC –t, mint könnyen elérhető mérőeszközt alkalmazzák, másrészt a tantestület által összeállított vizsgálattal dolgoznak.

A PAC (Pedagógiai Analízis és Curriculum a szociális- és személyiségfejlődés mérésére értelmi fogyatékosoknál) (Radványi, 2011), négy nehézségi fokozatot különböztet meg. A szociális felmérés kiterjed az önkiszolgálás, a kommunikáció, a szocializáció és a tevékenység területére. A személyiség felmérés tájékoztat az önkiszolgálás önállósági szintjéről, az alkalmazkodásról, a kedélyállapotról, a szexualitásról, a kommunikációs készségről, az őszinteség és becsületesség jellemzőiről, a kapcsolatkészségről, a társas kapcsolatok és együttműködés milyenségéről és a munkához való viszonyról.

A PAC vizsgálati jegyzőkönyve

A PAC 4 altesztjével egy egész rendszert alkot. Az első felmérés a 6-16 éves és idősebb értelmileg akadályozott személyek mérésére készült.  A PAC 2 a serdülő és felnőtt korú középsúlyos, enyhe és határeset szintű értelmi fogyatékosok mérésének lehetősége. Az S/P-A-C 1 a súlyos értelmi fogyatékos személyek számára alkalmazható 1-5 év fejlettségi szint esetén Végül a S/P-A-C 2 súlyos értelmi fogyatékos személyek mérésére készült.

Évenkénti újbóli felvétele és jelölése a lapon jó képet ad az adott gyermek fejlődéséről, támpont a további fejlesztéshez.

A nehézségi fokozatok szerint összeállított tesztkérdések négy fő terület vizsgálatára vonatkoznak:
Önkiszolgálás: étkezési szokások, közlekedés, wc használat és mosakodás, öltözködés.

Megértési képesség: beszéd, megkülönböztető-képesség, számfogalom, írás-olvasás.
Szociális beilleszkedés: játék, házi munka.

Foglalatosság: nagymozgás és finommotorika (Günzburg, 2000).