Skip navigation

3.3. A szakértői vizsgálat dokumentumai

Nyomtatvány szakértői vélemény iránti kérelemhez: az első vizsgálat kérésekor kitöltendő dokumentum. Részletes adatokat kér meghatározott szempontok alapján. A kérelmet a gyermekkel/tanulóval hivatalosan kapcsolatban lévő szakember tölti ki. Amennyiben a szülő kér szakértői vizsgálatot, a kitöltést az intézménynek kell biztosítania. 

Hallgatók figyelmébe!

A pedagógiai vélemény tartalmáról a fejezet 4 pontja alatt még részletesen szó lesz.

A szakértői vizsgálatkérés formanyomtatványa itt letölthető: Szakértői vizsgálat kérelem

Orvosi adatlap: a pedagógiai véleményhez csatolt dokumentum, amelyet a gyermeket ellátó gyermekorvos tölt ki.

Az Orvosi adatlap formanyomtatványa itt letölthető.

Az első vizsgálat után törvény szabályozza a felülvizsgálati kérelmet. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló, illetve egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd, a szakértői véleményt az első hivatalból történő felülvizsgálat után addig a tanévig, amelyben a tanuló a tíz éves kort betölti minden második évben, azt követően és egyéb fogyatékosság valamint autizmus spektrum zavar esetén, addig a tanévig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, minden harmadik tanévben hivatalból felül kell vizsgálni. Tizenhatodik életév betöltése után a tanuló már nem kontroll köteles. A felülvizsgálatot az intézménynek kell kezdeményeznie. (20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 95. § (6)

A felülvizsgálati kérelem formanyomtatványa itt letölthető. Kérdőív kontroll vizsgálathoz

Ha a szakértői és rehabilitációs bizottság első vizsgálata alapján valószínűsíthető az enyhén értelmi fogyatékosság, a gyermeknek folyamatos figyelemmel kísérés jár. A folyamatos figyelemmel kísérés ideje alatt a gyermek, tanuló a lakóhelye szerinti vagy a választott óvodában, illetve általános iskolában a többi gyermekkel, tanulóval együtt vesz részt az óvodai vagy iskolai nevelésben- oktatásban. A folyamatos figyelemmel kísérés a pedagógiai, illetve a pszichológiai vizsgálatot követő hónapban indul és a vizsgálatot követő nevelési év, tanév végéig tart.

A Pedagógiai jellemzés figyelemmel kíséréshez a formanyomtatvány itt letölthető.

Felülvizsgálati kérelem fejlesztő nevelésben-oktatásban részesülő gyermek/tanuló vizsgálatához: ha a gyermek állapota (sajátos nevelési igénye: halmozott fogyatékossága) miatt nem tud iskolába járni, otthonában, vagy fejlesztő iskolában vesz részt fejlesztő felkészítésben. A fejlesztő nevelés / fejlesztő nevelés-oktatás a tankötelezettség végéig tart.

A Fejlesztő nevelés kérelem vizsgálati kérésének formanyomtatványa itt letölthető.

Felülvizsgálati kérelem korai fejlesztésben/fejlesztő nevelésben részesített gyermek vizsgálatához: a sajátos nevelési igény megállapításának időpontjától kezdve a szakértői bizottság szervezi meg a gyermek korai fejlesztését. A korai fejlesztésben való részvétel a szülő számára nem kötelezettség, hanem jogi lehetőség. Korai fejlesztésben a 0-5 éves korú, testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos gyermekek részesülhetnek. 3 éves kor után azok a gyermekek részesülhetnek korai fejlesztésben, akiknek állapota nem teszi lehetővé óvodai nevelésüket. A korai fejlesztés megvalósítható otthoni ellátásban, bölcsődei gondozásban, fogyatékosok ápoló-gondozó otthonában és  korai fejlesztő központban.

A korai fejlesztésre vonatkozó szakértői vizsgálati kérelem formanyomtatványa itt letölthető. Korai fejlesztés kérelem

Tankerületi tagintézmény (volt nevelési tanácsadó): olyan, tankerületenként szervezett feladat ellátási hely, amely a megyében, a fővárosban, valamennyi tankerületben, az adott tankerületre kiterjedő működési körzettel – az e rendeletben foglalt kivételekkel – az Nkt. 18. § (2) bekezdésében felsorolt összes pedagógiai szakszolgálati feladatot és az e rendeletben, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint a tagintézmény szintjén irányítási, képviseleti, szakmai feladatot lát el” (15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet)

A tankerületi szakértői bizottság feladatait a15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 11.§ (1)-(2) szabályozza.

Hallgatók figyelmébe!

A rendelet alapján sorolják fel a tankerületi szakértői bizottságok feladatkörét!