Skip navigation

5.2. A tapasztalati összefüggés készség felvétele és értékelésének módja

A vizsgálat egyéni formában történik. A szocialitást is mérjük, ezért figyeljük a kapcsolatfelvételt, feladatvállalást és kitartást, az érzelmi viszonyulást és a koncentrációt is. Egy erkölcsi érzéket fejlesztő mesével indítjuk a vizsgálatot. A szocialitás felsorolt összetevőinek értékelési szempontjait a Szocialitás feladatlapon láthatják. 

A szocialitás készségének tesztlapja
Mozaik Kiadó, Szeged 2004.

A tapasztalati összefüggés nyolc feladatból áll. Mindegyik feladathoz tartozik a készség négy összetevőjére vonatkozó kérdés.

A négy összetevő a feltétel és a velejáró viszonyát, kapcsolatát méri szerveződés szerint.

Csak akkor - nemcsak akkor (N/C)

Szükségszerűen – valószínűen (!/?)

Okság – együttjárás (O/E)

Mindig – nem mindig kapcsolat (M/N)

A gyermek akkor kapja a jó megoldás jelét, ha a tesztlapon aláhúzott kijelentéseket, vagy azok tartalmát válaszolja meg.

A teszt teljes felvétele esetén 32 kérdésre kap értékelést a gyermek. A teszt rövid változatának alkalmazásánál a tesztlapon csak a piros számmal jelölt feladatokat vesszük és Fejlődési mutatóban is csak a besatírozott oszlopokat töltjük ki. A teszt rövid változatának használatakor a kapott pontértéket megszorozzuk kettővel, ez lesz a gyermek/tanuló tényleges teljesítménye. 

A tapasztalati összefüggés készség tesztlapja
Mozaik Kiadó, Szeged 2004.

Hallgatók figyelmébe!

A 6; 2 éves, óvodás gyermekkel a tapasztalati összefüggés és a tesztfelvételhez tartozó szocialitás vizsgálatának felvételét láthatják. Figyeljék meg a vizsgálatvezető instrukcióit, és azt, hogy mennyi szóbeli segítség adható a feladat elvégzéséhez. A „táplálék” szó helyett az „ennivaló” szó ismertebb a gyermekek körében, ezért van fogalomcsere az instrukcióban.

Elemezzék a kognitív művelet összetevői mentén Zsófi tapasztalati összefüggés gondolkodásának jellemzőit!

Elemezzék a gyermek szociális készségét az alábbi szempontok szerint:

  • kapcsolatfelvétel
  • feladatvállalás
  • feladattartás (kitartás, érzelmi viszonyulás, koncentráció)

Az erkölcsi érzéket vizsgáló mesénél hogyan értékelik a teljesítményét?