Skip navigation

A pedagógiai diagnosztika elméleti és gyakorlati tartalmi megújítása

Írta: Fazekasné dr. Fenyvesi Margit főiskolai docens

A tananyagfejlesztés a TÁMOP 4.1.2. B2 13/1 Mentorháló 2.0 program című projekt keretében valósult meg.

SZTE-JGYPK GYPKI

„Mentor(h)áló 2.0 Program”

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 projekt