Skip navigation

13.2. A magatartászavar tünetei

A BNO alapján a magatartászavar tünetei az alábbi definíciók szerint csoportosíthatók:

F 91.0 Családi körre korlátozódó magatartászavar

Az abnormális viselkedés teljesen vagy majdnem teljesen az otthonra, a szűk értelemben vett családtagokkal való interakciókra korlátozódik.  Ez kifejezett, szándékosan destruktív viselkedéssel társul, ami leggyakrabban valamelyik családtag (illetve annak személyes tárgyai) ellen irányul. Hátterében gyakran valamely családtaggal való kifejezetten rossz viszony húzódik meg, egyes esetekben akkor alakul ki, mikor (új) kistestvér születik.

F 91.1 Kortárscsoportba sem beilleszkedők magatartászavara

Jellemzője a többi gyerekkel való kapcsolat átható abnormalitása, ami kombinálódik az állandó disszociális és agresszív magatartással. Ennek a zavarnak a kortárscsoportba való beilleszkedés hiánya a legfontosabb tünete. Az inzultusokat többnyire magányosan követik el, a tipikus viselkedés a következőket öleli fel: kötekedés, fenyegetőzés, durva támadások,.A zavar általában minden helyzetre kihat, de a legkifejezettebb az iskolában lehet.

F 91.2 Kortárscsoportba beilleszkedők magatartászavara (szocializált magatartászavar)

Jellemzője a kortárscsoportjukba jól beilleszkedett egyének állandó disszociális vagy agresszív magatartása. Az elkülönítés kulcsa a meglévő, tartós, kortársakkal kötött barátságok (amennyiben a kortárscsoport az elfogadhatatlan viselkedést helyesli, és a szubkultúra szabályozza azt). A felnőttekkel való kapcsolat változó, tekintélyszemélyekkel rossz, míg másokkal jó lehet.  A magatartászavar a családon kívül sokkal kifejezettebb és sokszor az iskolára jellegzetes.

F 91.3 Nyílt (kihívó) oppozíciós zavar

Elsősorban kifejezetten dacos, engedetlen, kötekedő (bomlasztó) viselkedéssel jellemezhető. Alapvető tünete a zavarnak a tartósan negativisztikus, támadó, provokatív és indulatos viselkedés, amely egyértelműen kívül esik az adott életkorú gyerekek szocio-kultúrájának normális határain. Az ide sorolható gyermekek gyakran és aktívan elutasítják a felnőttek kéréseit, vagy szerepeket és szándékosan dühítenek másokat.

Kifejezetten perfekcionisták lehetnek, jó intellektussal rendelkezhetnek. Alacsony frusztrációs toleranciájuk van, könnyen indulatba jönnek. Az ellenkezésük tipikusan kihívó jellegű, konfrontációt kezdeményezők, általában kifejezetten durvák, együttműködést kerülők, tekintélyszemélyekkel ellenkeznek.  A racionális érvelést, a realitást nem hajlandók figyelembe venni, olykor úgy tűnik, mintha kizárólag az ellenkezésen keresztül fejeznék ki magukat.

F 90.1 Hiperkinetikus magatartászavar

Ez a diagnózis akkor használható, ha a hiperkinetikus zavar és a magatartászavar kritériumai egyaránt teljesülnek.

Hallgatók figyelmébe!

A hiperkinetikus magatartászavarról a 14. fejezetben lesz részletesen szó.

F 92.0 Depressziós magatartászavar

A gyermekkori magatartászavar tartós és kifejezett deprimált hangulattal kombinálódik. A hangulatzavar a következő tünetekben nyilvánul meg: extrém boldogtalanság, az érdeklődés és az öröm elvesztése a megszokott cselekvésekben, önvádlás, reménytelenség érzése, alvászavar és étvágytalan.