Skip navigation

7.1.2. A rendszerező képesség felmérése

Az elemi rendszerező képesség felvétele egyéni vizsgálattal zajlik. A tesztfelvétel időigénye eltérő. Tanulásban akadályozott gyermekeknél 15-30 percig is eltart (Zentai, Fazekasné és Józsa, 2012). A DIFER teszt értékelési szisztémája szerint a jó válasz esetén pipa, rossz válasz esetén kérdőjel (vagy semmi) kerül a jegyzőkönyvlapra. A vizsgálati idő mérése a kontroll méréseknél egy fejlődést mérő szempont lehet.

Az elemi rendszerező képesség teszt a következő rendszerező készségek felmérésére alkalmas: (1) keresés; (2) szelektálás; (3) szortírozás; (4) sorképzés.

A manipulatív feladatok megoldásának eszközigénye: logikai játék és színesrúd készlet. 

A rendszerező képesség teszt felvételéhez szükséges 7. játékelemek listája tartalmazza a tesztfelvételhez szükséges logikai játék és a színesrúd készlet listáját.

A teszt jegyzőkönyvének felépítése és használata megegyezik a DIFER Fejlődési mutató jegyzőkönyveinek tartalmi és formai elemeivel.

A rendszerező képesség teszt jegyzőkönyve (Zentai Gabriella kézirat)