Skip navigation

9.3.1. Az általános figyelemzavar típusai és jellemzői

A figyelem koncentrációjának és intenzitásának zavara (figyelemfáradás): az ilyen gyermekek nagy lendülettel látnak hozzá a feladatvégzéshez, de láthatóan egyre lassulnak, megnő a hibaszám azokban a feladatokban is, ahol kezdetben jól teljesítettek. Végül kifáradva félúton abba is hagyják a feladat befejezését. Látszólag dolgoznak tovább, de valójában nincs már figyelemi energia a teljesítés követésére. Nem egyszerűen lassabbak vagy fáradékonyabbak, mint a többiek, hanem a figyelmi koncentráció szintjét nem tudják hosszan megtartani.

Hallgatók figyelmébe!

A figyelem fáradása, az intenzitás csökkenése egy grafikonnal jól szemléltethető. A függőleges koordinátára tegyük az intenzitás százalékos értékét, a vízszintesre a figyelmi időt.

Készítsék el egy figyelem fáradékony gyermek figyelmi grafikonját egy órai hospitálás alatt! 

A figyelem terjedelmének zavara: a figyelem és a rövid távú emlékezet működésének együttes problémája. A felnőttek átlagos figyelmi terjedelme 5-7+2, 12 éves gyermekeké 5-7+2, a 6 év körülieké pedig 2-3+2 tárgy, személy vagy jelenség.

Hallgatók figyelmébe!

Néhány példa a terjedelem zavarára: vizuális terjedelmi zavar: tábláról másol. Elolvassa a táblai szöveget, de csak a töredékét írja le a füzetbe. Auditív terjedelmi zavar: instrukcióknak csak az elejére vagy csak a végére figyel.

A figyelem tartósságának zavara esetében a gyermek figyelme könnyen felszínes, szórt, megzavarható. Az információ nem kerül feldolgozásra, csak a figyelmi szűrőn halad át. Folyamatos ingerkereső, de az inger nem jut el a feldolgozásig. A szórt, felszínes figyelem mindig hipermotilis viselkedéssel párosul Képtelen huzamosabb ideig ugyanazt a tevékenységet figyelme fókuszában megtartani. 

Hallgatók figyelmébe!

Tanulásban akadályozott (ezen belül főleg az enyhén értelmi fogyatékos tanulók) legtipikusabb figyelmi zavara.

Ábrázolják a szórt, felszínes figyelemzavar figyelmi görbéjét!

A figyelem megoszthatóságának zavara: a gyermek a feladatvégzés során nem képes egyszerre párhuzamosan, két vagy több szempontot figyelembe venni, csak az egyiket követi. Tünetei: letapad egy tevékenységnél, csak arra figyel. 

Hallgatók figyelmébe!

Ilyen, amikor olvas, de nem érti, hogy mit olvasott, mert csak az olvasás egyik tartalmi részletére figyel, a többi tartalomra már nem.

A figyelem átvitelének zavara: a gyermek nem tud gyorsan és megbízhatóan "kapcsolgatni" a különböző figyelmi helyzetek között. (Torda, 2000 alapján)

Hallgatók figyelmébe!

A figyelem tapadása szintén tipikusnak mondható a tanulásban akadályozott tanulók munkavégzésénél. Feladatlapnál pl. nem veszi észre a művelet változását, továbbra is az előző művelet szabályait követi. 

A figyelem impulzivitásának zavara: a hiperkinetikus figyelemzavar (ADD) jellemzője. A figyelem könnyen elterelhető, vagy csak rövid ideig tartható fenn.
Nem kitartó semmilyen tevékenységben sem, bár a számára érdekfeszítő helyzetben képes jól koncentrálni. A részletekre nem figyel, felületes, ugyanakkor gyakran egy teljesen lényegtelennek tűnő dolognál ragad le, és terelődik más vágányra a gondolatmenete.
Általában képtelen megszervezni és rendben tartani környezetét, tevékenységét.
Legkésőbb az iskoláskor idején már szembeötlő, hogy nagyon változó intenzitással koncentrál, csapong, befejezés nélkül átcsap másik információ követésébe.

Hallgatók figyelmébe!

Készítsenek egy esettanulmányt egy figyelemzavar diagnózissal jellemzett tanulásban akadályozott vagy tanulási zavar tüneteket mutató tanulóról! Nevezzék meg és bizonyítsák be a megnevezett figyelemzavar típusát a tünetek felsorolásával!