Skip navigation

Irodalomjegyzék

Darvas Ágnes–Tausz Katalin (2005): Az óvoda lehetőségei a gyerekszegénység csökkentésében. Educatio, 4. sz. 2005. 777–786.

Kende Anna-Illés Anikó (2007): A rugalmas beiskolázás és az oktatási szakadék összefüggései.
Új pedagógiai szemle 57. évf. 11. sz. 2007. november 17-41.

Kulcsár Mihályné (2014): A tanulás öröm is lehet. Magánkiadás, Neuro-Logo-Ped Kft, Bicske. 2014

Nagy József (2010): Új pedagógiai kultúra. Mozaik Kiadó, Szeged.

Nagy József (2007): Kompetencia alapú, kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged.

Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes (1978): Gyereklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest. 1978