Skip navigation

Irodalomjegyzék

Kálmán Zsófia – Könczei György (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó. Budapest. 79-84.

Kálmán Zsófia (2004): Bánatkő.Bliss Alapítvány, Budapest. 113-133.o.

Lányiné Engelmayer Ágnes (2006): A (gyógy)pedagógiai vizsgálat fő elvei, gyakorlati kérdései és illeszkedése a komplex diagnosztikus folyamatba. p.7-21. (In Zsoldos Márta (szerk.): (Gyógy) pedagógiai diagnosztika és tanácsadás. Kézikönyv a nevelési tanácsadókban, szakértői és rehabilitációs bizottságokban végzett komplex vizsgálatokhoz). OM Fogyatékos gyermekek, Tanulók Felzárkóztatása Közalapítvány, Budapest.

Lányiné Engelmayer Ágnes (2014):Változásban a pszichológiai és gyógypedagógiai diagnosztika levétel: 2015. május 13.

http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2014/nevelestudomany_2014_3_33-52.pdf

Szekeres Ágota (2012): Integráltan tanuló, enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociálishelyzetének felmérése szociometria segítségével. Iskolakultúra, 2012/11. 3. 24. o.