Skip navigation

10. lecke Szervezeti és működési szabályzat, házirend, munkaköri leírás, munkaterv

Célkitűzés

A hallgató ismerje meg az intézmény működését szabályozó dokumentumokat (szervezeti és működési szabályzat, házirend) és a logopédusok munkaviszonyának feltételeit és részleteit szabályozó munkaköri leírás dokumentumot.

Tartalom

Szervezeti és működési szabályzat. Munkaköri leírás. Házirend. Munkaterv.

Kulcsszavak: SZMSZ, munkakör, házirend, szabályzat, logopédus, intézmény, munkaterv

Tananyag

Az intézmények szervezeti felépítésének és működésének szabályozása, továbbá a mindennapi munkával kapcsolatos jogok és kötelezettségek szabályozása meghatározó a törvényes működés és a munka zavartalan megvalósítása érdekében. A munkavállaló logopédus és munkáltatója számára biztonságot jelent és kereteket jelöl ki a munkaköri leírás. A tananyagban e dokumentumokat ismerheti meg.

A tananyaghoz mellékelt munkaköri leírást és SZMSZ-t a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatójának engedélyével használjuk fel az oktatáshoz.