Skip navigation

Összefoglalás

 

Ebben a leckében megismerhette a logopédus kompetenciáit a diagnosztikus folyamatban.

Betekintést nyert a jogszabályi háttérbe. Megismerte a diagnosztikus folyamat lépéseit. Elméleti szintű ismereteket szerzett a beszéd- és nyelvi zavarok logopédiai vizsgálatába.

Feltételezzük, hogy a lecke fejezeteit a számozás sorrendjében dolgozta fel, és a külső hivatkozásokat is elolvasta, használta a lecke végén található irodalomjegyzéket.

Válaszoljon a lecke végén található önellenőrző kérdésekre és végezze el a feladatokat! Ha szükséges, térjen vissza arra a fejezetre, amellyel kapcsolatban a tudása még bizonytalan vagy hiányos! Végezze el az önellenőrzést a tesztkérdésekkel!