Skip navigation

Gyakorlatok

Önellenőrző kérdések

  1. Milyen érdekvédelmi, esélyegyenlőségre törekvő szervezetet ismer a logopédiához kapcsolódóan?
  2. Mi a Démoszthenész Egyesület teljes neve?
  3. A 2013. évi CXXV. törvény milyen védett tulajdonságokat részesít védelemben?
  4. Mi az FSZK Nonprofit Kft. célja és feladata?

Feladatok

  1. Elemezze, hogy a diszkrimináció mely típusait írja le az Egyenlő Bánásmód Hatóság! Ön mely területtel találkozott már személyesen, mondjon konkrét példát!
  2.  Tanulmányozza át az Egyenlő Bánásmód Hatóság honlapján található kiadványok tartalmát!

Teszt

Jelölje X-el, hogy mely szervezetre vonatkozik a kijelentés, ellenkező esetben írjon 0-t! Egy kijelentés több szervezetre is vonatkozhat!

 

Démoszthenész Egyesület

Alapítvány a dadogókért

FSZK

EBH

Eljárást akkor indíthat, ha a jogsértésről való tudomásszerzéstől számított egy év és a jogsértés bekövetkezésétől számított három év még nem telt el.

Célja, hogy tagjai, az ifjú és felnőtt beszédhibások, a beszédhibás gyermekek szülei, valamint segítőik megfelelő szakmai érdekvédelemben részesüljenek.

Szervezeti rendje lefedi a fogyatékos emberek érdekében történő fejlesztések területeit és megfelelnek a hazai és nemzetközi jogszabályokban megfogalmazott elvárásoknak.

A szervezet feladata többek között a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának elősegítése.

Célja a beszédfogyatékosok segítése, a velük szemben sokszor tapasztalható társadalmi előítéletek, intolerancia csökkentése, megszüntetése.

A logója a mosolygó kavics.

Enable JavaScript