Skip navigation

Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH)

„Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az objektív emberi méltóság garanciális intézménye, az egyenlő bánásmód követelményének megvalósulását ellenőrző autonóm állami jogorvoslati fórum. Valódi pozitív hatások elérésére törekszik a diszkriminációs folyamatokban, azok megelőzését, illetve felismerését a jogalkalmazás mellett szakmai információkkal és kiadványokkal támogatja. Olyan panaszosok ügyében jár el, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés ér”(www.egyenlobanasmod.hu).

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2013. évi CXXV. törvény védett tulajdonságok alapján tiltja a hátrányos megkülönböztetést.

A törvény a következő tulajdonságokat részesíti védelemben: 

 • nem
 • faji hovatartozás
 • bőrszín
 • nemzetiség
 • nemzetiséghez való tartozás
 • életkor
 • anyanyelv
 • fogyatékosság
 • egészségi állapot
 • anyaság (terhesség) vagy apaság
 • családi állapot
 • szexuális irányultság
 • nemi identitás
 • társadalmi származás
 • vagyoni helyzet
 • vallási vagy világnézeti meggyőződés
 • politikai vagy más vélemény
 • foglalkozási jogviszony részmunkaidős jellege ill. határozott időtartama,
 • érdekképviselethez való tartozás, egyéb helyzet.

 

Ha úgy érzi, vagy azt tapasztalja, hogy kliense védett tulajdonsága miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül, mint más, hasonló helyzetben lévő személy, akkor keresse fel a hatóságot!

Az EBH eljárást akkor indíthat, ha a jogsértésről való tudomásszerzéstől számított egy év és a jogsértés bekövetkezésétől számított három év még nem telt el.

Tanulmányozza!

Tanulmányozza át, hogy milyen hazai és nemzetközi szervezetekkel működik együtt az Egyenlő Bánásmód hatóság!