Skip navigation

Összefoglalás

 

A hallgató megismerte a pedagógiai jellemzés, gyógypedagógiai jellemzés és esetismertetés közötti különbségeket. A hallgató ismeri a reflexió és önreflexió szempontjait és az asszertív kommunikációs technikákat. A hallgató ismeri a szakterületi féléves gyakorlata során készülő portfólió elkészítésének célját, tartalmát és elkészítésének szempontjait.

Feltételezzük, hogy a lecke fejezeteit a számozás sorrendjében dolgozta fel, és a külső hivatkozásokat is elolvasta. Használta a lecke végén található irodalomjegyzéket. Válaszoljon a lecke végén található önellenőrző kérdésekre és végezze el a feladatokat! Ha szükséges, térjen vissza arra a fejezetre, amellyel kapcsolatban a tudása még bizonytalan vagy hiányos. Végezze el az önellenőrzést a tesztkérdésekkel!