Skip navigation

Önreflexió-reflexió

„A reflexió tapasztalataink, ismereteink és cselekedeteink szisztematikus elemzése: okainak és alapvetéseinek feltárása, következményeinek végiggondolása” (Falus és Kimmel, 2009. 148. o.).

A reflexiós (elemző) és önreflexiós (önelemző) tevékenység fejleszti a gyógypedagógus pályához szükséges kompetenciákat, a logopédus-jelölt személyiségét, a pedagógiai kommunikációs készségeket és a hallgató önbizalmát. Elsőleges visszajelzéseket a gyakorlatvezető és a gyakorlati oktatók adnak, de meghatározó a hallgatótársak visszajelzése is.

Olvasnivaló

A reflektív gondolkodás fejlesztéséről bővebben itt olvashat!

A gyakorlati kurzusok során a hallgatók szóban és írásban is több alkalommal reflexiót fogalmaznak meg a hallgatótársuk tanításával, munkájával kapcsolatban, és önreflexiót az önálló tanításaikról. A hallgatótársak reflexiójának megfogalmazásánál az asszertív kommunikáció használata javasolt!

Gyakorlat

Olvassa el Osváth Andrea Asszertivitás és kommunikáció című kiadványát! Végezze el a gyakorlatokat!