Skip navigation

Gyakorlatok

Önellenőrző kérdések

  1. Miért fontos a munkaköri leírás a munkáltató illetve a munkavállaló számára?
  2. Mely törvény alapján kötelező az SZMSZ elkészítése?
  3. Mely dokumentum melléklete a házirend?
  4. Mi a házirend célja?
  5. Mit szabályoz a munkaterv?

Feladatok

  1. Olvassa el az alábbi cikket! Hogyan kell nyilvánosságra hozni a házirendet? Törvény szabályozza-e a dokumentum közlésének módját?
  1. Hasonlítsa össze az alábbi szakszolgálatok házirendjét! Gyűjtse össze, hogy mit szabályoz mindkettő házirend! Mely területek szabályozásában különböznek?
  1. Készítsenek egy házirendet hallgatótársával közösen! Gyűjtsék össze, hogy a leckében felsorolt tartalmak közül mit tartanának fontosnak szabályozni és milyen részletességgel!

Szókitöltős teszt

Írja a dokumentum sorszámát a megfelelő helyre!

1. SZMSZ
2. Házirend
3. Munkaköri leírás
4. Munkaterv

ÁLLÍTÁS

MEGOLDÁS

Tartalmazza az intézmény által biztosított fejlesztő eszközök igénybevételének lehetőségeit, feltételeit.

Meghatározza a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget és a jogviszony formáját.

Tartalmazza az intézmény szervezeti felépítését.

Kijelöli az adott munkavállaló helyét a szervezetben, a szükséges kompetenciákat, megadja az ellátandó feladatokat.

Belső szabályozó rendszer, ezért nincsenek kötelezően meghatározva a tartalmi elemei.

Tartalmazza az éves feladattervet.

Részletezi az az adminisztrációs és egyéb feladatokat.

Enable JavaScript