Skip navigation

Dadogás

A dadogás az egyik legfeltűnőbb és az érintett személy számára az egyik legsúlyosabb beszédhiba. […] A dadogás –ritka kivételtől eltekintve- a gyermekkorban kezdődik. Seeman (1965) szerint az első tünetek 60%-a akkor keletkezik, amikor a gyermek az első összefüggő mondatok képzését tanulja, vagyis a 3-5. életév között. […] A dadogás legfőbb tünete a beszéd folyamatának zavara, amely a többi szimptómával együtt a kommunikáció súlyos gátlásához vezet. […] dadogáskor felborul a normális beszédhez szükséges mozgások koordinációja, és görcsszerű izomfeszülések mutatkoznak a beszédszervek területén. A görcsös állapotok a beszédfolyamat minden komponensét érintik, tehát a légzést, a fonációt és az artikulációt. Közülük a légzőmozgások zavarai a legfeltűnőbbek. A mellkasi és hasi légzőmozgás gyakran aszinkron. A tünetek formájuk és súlyosságuk szerint rendkívül változatosak” (Hirschberg, 2013b, II/88. o.).

Feladat

Tekintsen meg egy dadogás terápiás órához készített tervezetet! Milyen célok jelennek meg a dokumentumban? Milyen terápiára jellemző sajátosságokat talál a gyakorlatokban?