Skip navigation

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

A 2011. évi CXC. törvény 25.§ (1) bekezdése alapján a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ célja, hogy a jogszabályban foglalt jogi magatartások, jogosítványok és kötelezettségek minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott köznevelési intézményben.

Az SZMSZ tartalmazza az intézmény és tagintézmények:

 • adatait,
 • alapfeladatait,
 • szervezeti felépítését, irányítását és működését,
 • a kapcsolattartás formáit,
 • a helyettesítési rendet,
 • a belső ellenőrzés rendjét,
 • az intézmény működési rendjét,
 • a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét,
 • a kiadmányozás és a képviselet szabályait,
 • a baleset-megelőzési feladatokat,
 • a rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket.

Tekintse át!

Tekintse át a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-ét!