Skip navigation

2. lecke A tervezés kérdései a logopédus munkájában

Célkitűzés

A hallgató elméleti szinten ismerje meg a tervezés feladatait a logopédiai tevékenységben.

Tudja a logopédiai folyamat részeit, területeit. Ismerje meg a minősítési rendszerben megfogalmazott tervezési feladatokat. 

Tartalom

Statisztikai adatok. A logopédiai folyamat. Minősítési rendszer és tervezés.

Kulcsszavak: tervezés, pedagógus minősítési rendszer, statisztika

Tananyag

A tervezés a pedagógiai munkában nem jelent mást, mint a célok és az előre meghatározott sikerkritériumok ismeretében hozott döntések és cselekvések programját, a rendelkezésre álló idő, az azonosított források, a tisztázott felelősség, a résztvevő egyének és csoportok összefüggésében (Bárdossy, é. n.). Ebben a fejezetben a logopédiai tervező munkát részletezzük.