Skip navigation

Egyéni fejlesztési terv készítése

Az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézetének gyakorlati követelményeit tekintve a Szakterületi féléves gyakorlat keretei között kell a hallgatóknak Egyéni fejlesztési tervet készíteniük egy gyermekről/kliensről készített Esetismertetés részeként.

Az egyéni fejlesztési terv (EFT) egy tervezési dokumentum, segíti a terápia tervezését, megalapozza a tudatosságot. Ha a gyermek fejlesztése több szakember együttműködésével valósul meg, tisztázza a team tagjainak kompetenciáit.

Az egyéni fejlesztési terv nem az egyéni fejlesztési formára vonatkozik, hanem az egyénre szabottságát jelenti, mivel egy gyermek egyéni sajátosságait, diagnózisát és a terápiás célokat figyelembe véve készítjük el.

Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza:

 • a gyermek nevét,
 • a gyermek születési idejét/életkorát,
 • a fejlesztésben részt vevő szakembereket,
 • az ellátó intézmény nevét,
 • a diagnózist,
 • a fejlesztés időszakát,
 • a heti óraszámot,
 • a foglalkozás típusát (egyéni vagy kiscsoportos fejlesztés),
 • a fejlesztendő területek összegzését/célokat,
 • táblázatos formában hónapra és hetekre lebontva tartalmazza a feladatokat és célokat, kiegészíthető az eszközökkel, módszerekkel és megjegyzésekkel.

Feladatok

 1. Tekintse át Tóthné Schiebelhut Lívia Egyéni fejlesztés című prezentációját! Gyűjtse össze, hogy mi az egyéni fejlesztés funkciója! Foglalja össze az EFT összeállításának szempontjait! Milyen szerepe van a EFT folyamatában a kontrollvizsgálatnak?

 2. Tekintse meg az Egyéni fejlesztési terv mintát! Figyelje meg, hogy a szerző milyen szempontok alapján állította össze a tervet! Figyelje meg, milyen részletességgel állította össze a tevékenységeket, feladattípusokat!

 3. Az egyéni fejlesztési terv készítéséhez tanulmányozza az Egyéni fejlesztési tervek gyűjteménye című könyv tartalmát!