Skip navigation

Irodalomjegyzék

 

Gereben Ferencné, Fehérné Kovács Zsuzsa, Kas Bence és Mészáros Andrea (2012): Beszéd- és nyelvi zavart mutató (beszédfogyatékos) gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja. 
Elektronikus letöltés: www.educatio.hu/pub_bin/.../diagnosztikai_kezikonyv_3fejezet.pdf Letöltés ideje: 2015. április 05.

Juhász Ágnes (2007): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. Logopédia Kiadó, Budapest.

Magyar Értelmező Kéziszótár (1997). Akadémia Kiadó, Budapest.

Mohai Katalin és Gereben Ferencné (2014): Nyelvi képességek vizsgálata. Gyógypedagógiai Szemle, 2014. 3. sz. 211-219. o. 
Elektronikus letöltés: http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=50&jaid=705 Letöltés ideje: 2015.február 23.

Torda Ágnes (2014): Logopédia szakszolgálati tevékenységi területre kifejlesztett protokoll. Kézirat. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Torda Ágnes, Szabó Győzőné, Horváthné Moldvay Ilona (2014): Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. A pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére. Oktatási Hivatal, Budapest.

Wikipédia: Kompetencia.
Elektronikus letöltés: http://hu.wikipedia.org/wiki/Kompetencia_%28pedag%C3%B3gia%29 Letöltés ideje: 2014.december 05.

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelmények. Gyógypedagógiai alapszak.
Elektronikus letöltés: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600015.OM Letöltés ideje: 2015. március 22.

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről.
Elektronikus letöltés: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM Letöltés ideje: 2014.december 05.

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról.
Elektronikus letöltés: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR&celpara=8#xcelparam Letöltés ideje: 2015.január 03.