Skip navigation

A szülőkkel történő foglalkozás, tanácsadás a logopédiai ellátásban

A beszédfejlesztő munka középpontjában a beszédhibás gyermek, tanuló, felnőtt áll, azonban a foglalkozás egyidejűleg jelenti a szülőkkel, gondviselőkkel történő foglalkozást is.

Pösze óra utáni tanácsadás. „Így gyakoroljunk!”

A szülőkkel való partneri viszony kialakítása és folyamatos építése a logopédiai tevékenység sarokpontja. A logopédiai beavatkozás eredményességét a támogató szülői magatartás erősítheti, az érdektelen vagy elutasító szülői viselkedés pedig gyengítheti. A nem támogató szülői viselkedésnek gyakran az az oka, hogy a szülő nem rendelkezik megfelelő információval a logopédiai kezelés céljáról, tartalmáról, az együttműködésről, a terápiát segítő otthoni feladatairól. A logopédusnak ezért fontos feladata a szülők számára nyújtott tanácsadás.

Az óvodás gyermekek kötelező logopédiai szűréséről a logopédus hivatalos tájékoztatót készít, melyben röviden tájékoztatja az ellátási körzetébe tartozó szülőket, óvodapedagógusokat a szűrés időpontjáról, a jogszabályi hátteréről, a vizsgálat menetéről.