Skip navigation

A diagnosztikai folyamat

A logopédus tevékenységében a tanácsadói, prevenciós, a diagnosztikai, valamint a fejlesztő, terápiás tevékenység egyforma fontossággal van jelen. Hol az egyik, hol a másik kerülhet előtérbe.

Artikulációs vizsgálat

A logopédiai diagnosztikai folyamat olyan tudományos orientáltságú, módszertani lépéseken alapuló professzionális tevékenység, amelynek alapját a tudományos módszereken alapuló kiértékelés adja (Gerebenné és mtsai, 2012 alapján).

 A módszertani lépések a következők:

  1. az érintett kommunikációs terület körülhatárolása, definiálása (a problémafelvetés),
  2. a hipotézis felállítása,
  3. a hipotézis „felülvizsgálata”, az ehhez szükséges vizsgálati módszerek, kiválasztása (tesztek, kérdőívek, megfigyelések stb.),
  4. az adatok gyűjtése,
  5. az adatok elemzése,
  6.  az adatok értelmezése, a hipotézis bizonyítására vagy cáfolatára,
  7.  az adatok általánosítása, végkövetkeztetés, a diagnózis – státusz, differenciáldiagnózis felállítása.

 A diagnosztikai tevékenység legfőbb céljai:

  • a beszédkórkép körülhatárolása,
  • a háttérben meghúzódó oki tényezők közötti összefüggések felismerése, értelmezése a terápiás célok megvalósulása érdekében.

A logopédiai diagnosztikus folyamat lépései Grohnfeldt alapján
(Forrás: Gerebenné és mtsai, 2012. 14. o.)

A fenti ábra a logopédiai kórképek vizsgálatára alkalmas általános érvénnyel bíró diagnosztikai folyamatot mutatja be. A kórképnek megfelelő vizsgálatok behelyettesítése adja meg az elvégzendő diagnosztikai feladatok sorozatát, melyet a logopédiai protokoll ír le. Így jut el a folyamat az előszűrési, szűrési kezdetektől a státuszdiagnózis felállításán, a differenciáldiagnózis megállapításán keresztül a korrekt adatok elemzésének, értelmezésének segítségével a korszerű fejlesztő/terápiás munka (feladatok, lépések), a terápia sikerét elősegítő prevenciós munka megtervezéséhez, a prognózis felállításához.

A Juhász Ágnes szerkesztésében megjelent Logopédiai vizsgálatok kézikönyve (Juhász, 2007) összefoglaló kötete a logopédia gyakorlatában kórképenként használt logopédiai vizsgálatoknak.

 

Ajánlott olvasmány

A nyelvi képességek diagnosztikus folyamatáról olvashat a következő tanulmányban.