Skip navigation

Irodalomjegyzék

 

Bittera Tiborné és Juhász Ágnes (2014): Én is tudok beszélni 1. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Cindel Ildikó, Hajdú Viktória, Major Gabriella és Révay Boglárka (2013): Logopédiai tájékoztató szülőknek. Elektronikus elérhetőség: http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Ffiles.nevtan18.veresweb.com%2F200000971-b5675b75b4%2FLogopediai_tajekoztato_szuloknek_2013.pdf&ei=pmtxVYa4Icv_UpacgZAK&usg=AFQjCNGoSH8IZ_HFv05QZ2z2NxcZyBuEGQ&sig2=HZNkVZbSTAdm7Pu6xhkMTA&bvm=bv.95039771,d.bGg Letöltés ideje: 2014.október 23.

Fehérné Kovács Zsuzsa és Sósné Pintye Mária (2010): Játsszunk beszédet! Centrál Médiacsoport ZRT, Budapest.

Gyarmathy Éva (2010): Diszlexia felsőfokon. MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest. Elektronikus elérhetőség: www.diszlexia.hu/diszlexia/4fejezet_d2.pdf Letöltés ideje: 2014.október 23.

Lajos Péter (2008): Dadogásról mindenkinek. PONT Kiadó, Budapest.

Mérei Vera és Vinczéné Bíró Etelka (1991): Dadogás I. Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest.

Sandra Neumann (2006): Beszélgessünk együtt! Logopédiai Tanácsadó füzet ajak-és szájpadhasadékos gyermekek szülei számára, hozzátartozóknak, érintetteknek és szakembereknek. ELTE BGGYFK, Mosolyogj bátran Közhasznú Egyesület, Démoszthenész Egyesület, Budapest.

Tóthné Aszalai Anett (2010): Logopédiai tevékenység, dadogó gyermekek komplex kezelése. Kultúra és Közösség, 4. 3. sz. 65-71.Elektronikus elérhetőség: http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2010/3/kek_2010_3_8.pdf Letöltés ideje: 2014.november 23.

Ványi Ágnes és Róth Márta (2007): Útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató. suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Budapest. Elektronikus elérhetőség: www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7133 Letöltés ideje: 2015.április 03.

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelmények. Gyógypedagógiai alapszak. Elektronikus letöltés: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600015.OM Letöltés ideje: 2015. március 22.