Skip navigation

Összefoglalás

 

A hallgató megismerhette az intézmény működését szabályozó dokumentumokat (szervezeti és működési szabályzat és házirend) és a logopédusok munkaviszonyának feltételeit és részleteit szabályozó munkaköri leírás dokumentumot.

Feltételezzük, hogy a lecke fejezeteit a számozás sorrendjében dolgozta fel, és a külső hivatkozásokat is elolvasta, használta a lecke végén található irodalomjegyzéket. Válaszoljon a lecke végén található önellenőrző kérdésekre és végezze el a feladatokat! Ha szükséges, térjen vissza arra a fejezetre, amellyel kapcsolatban a tudása még bizonytalan vagy hiányos! Végezze el az önellenőrzést a tesztkérdésekkel!