Skip navigation

A reflexiós tevékenység folyamata

A kiscsoportos terepgyakorlatok során a hallgatók önálló tanítását követő szóbeli elemzésnél ajánlott a következő sorrendet alkalmazni:

 1. a hallgató önreflexiója a megadott szempontok alapján,
 2. a hallgatótárs reflexiója a megadott szempontok alapján,
 3. a gyakorlatvezető kérdései először a hallgatónak, majd társainak,
 4. a gyakorlati oktató kérdései (ha jelen van),
 5. a gyakorlatvezető reflexiója,
 6. a gyakorlati oktató reflexiója (ha jelen van).

A folyamat időigényes, de nagyon hasznos és fontos a hallgató számára. A sorrend követése estén lehetőségünk van a hallgató belső gondolatainak feltárására és az önreflexiós képesség megismerésére. A hallgatótársak reflexiója során szintén ezt figyelhetjük meg. A gyakorlatvezető és gyakorlati oktató kérdéseire adott válaszok során egy külsőleg irányított, a gyakorlatvezető gondolkodását tükröző elemzési folyamat megy végbe (Sántha, 2007).

Zárófoglalkozáson az alábbi sorrendben történik a reflektálás:

 1. a hallgató önreflexiója a megadott részletes szempontok alapján,
 2. a zárófoglalkozás bizottságának kérdései a hallgató reflexiójára,
 3. a gyakorlatvezető logopédus reflexiója,
 4. az intézményvezető vagy helyettesének reflexiója,
 5. a SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézete delegált tagjának, az elnöki feladatokat ellátó tagjának a reflexiója,
 6. a zárófoglalkozás érdemjegyének megállapítása.

Feladat

Olvassa el a következő önreflexiót! Elemezze a fenti szempontokat!