Skip navigation

Gyakorlatok

Szókitöltős teszt

Illessze be a mondatba a szakkifejezéseket!

tudományos, professzionális, diagnosztikai, módszertani, tudományos

A logopédiai folyamat olyan orientáltságú, lépéseken alapuló tevékenység, amelynek alapját a módszereken alapuló kiértékelés adja.

Enable JavaScript

Önellenőrző kérdések

  1. Melyek a beszéd- és nyelvi zavarok javasolt új kategóriái életkori övezetek szerint a diagnosztikus protokollban?
  2. Mi a SZÓL-E?
  3. Milyen feladatokat tartalmaz a SZÓL-E eljárás?
  4. Melyek a logopédus által alkalmazott diagnosztikus eszközök?
  5. Melyek a logopédiai terápia értékelésének minősítési kategóriái?

 

Feladatok

  1. Milyen tájékoztatást nyújtanak a logopédiai alapvizsgálatról a szülők és más laikus emberek számára a szakszolgálatok logopédusai? Elemezze 2 választott szakszolgálati intézmény honlapján megjelenő tájékoztatót! Melyek a tájékoztató elemei? Mivel lehet a tartalmat gazdagítani?
  2. Készítsen írásos tájékoztatót a szülők számára a logopédiai alapvizsgálatról!
  3. Készítsen írásos tájékoztatót az óvoda számára a logopédiai alapvizsgálatról, szűrésről!
  4. Készítse el egy 10 éves fiú tanuló artikulációs vizsgálatának vázlatát, használja a Logopédiai vizsgálatok kézikönyvét! Hogyan történik a vizsgálat, melyek annak részterületei? Milyen eszközök, dokumentumok, űrlapok előkészítése szükséges?

Melyik az igaz állítás?

Kérdés

Az új diagnosztikus protokoll az írott nyelvi zavarok közé sorolja a következőket: 

Válaszok

a) az olvasászavart

b) a helyesírászavart és az írászavart

c) az olvasászavart, helyesírászavart és írászavart

d) csak az írászavart

Visszajelzés

Válaszolj a kérdésre!

Kérdés

Melyik nem tartozik az artikulációs zavar vizsgálatához?

Válaszok

a) kiegészítő orvosi vizsgálat

b)  kiegészítő pszichológiai vizsgálat

c) fluencia vizsgálat

d) hallásvizsgálat

e) az auditív emlékezet vizsgálata

Visszajelzés

Válaszoljon a kérdésre!

Milyen minősítéssel zárunk tanév közepén egy tanulót, akinek az artikulációs hibái 29%-ban javultak?