Skip navigation

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK)

A szervezet feladata a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése, a komplex rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolása. Céljait, mint nagy szakmai tudásbázissal rendelkező módszertani fejlesztéseket generáló, szakmai műhelyeket működtető és felnőttképző intézmény, továbbá mint pályáztató szervezet valósítja meg (www.fszk.hu).

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Az FSZK Nonprofit Kft. szervezeti rendje lefedi a fogyatékos emberek érdekében történő fejlesztések területeit és megfelelnek a hazai és nemzetközi jogszabályokban megfogalmazott elvárásoknak. A szakmai munkát a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény, valamint az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020 alapján szervezik. Több kiemelt szakmai programot is megvalósítanak a foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra történő belépés ösztönzése, a minőségi oktatás és általános hozzáférés biztosítása, valamint a társadalmi befogadás és részvétel erősítése érdekében. Hiszik, hogy a szakmai fejlesztések megkönnyítik a fogyatékos emberek életét az óvodákban, iskolákban, munkahelyeken, sportlétesítményekben, a mindennapi élet egyéb területein (www.fszk.hu).

Tanulmányozza!