Skip navigation

Ismeretterjesztő előadás tervezése

Mikor jó egy prezentáció? Ha „Azt mondja a száj, amit érez a szív és gondol az agy.”

 • Olyan témában vállaljunk prezentációkészítést, amelyben tapasztalataink vannak, amelynek szakértői vagyunk! Ez a hitelesség egyik fő forrása.
 • Alaposan mélyedjünk el a témában! Szerezzünk be szakirodalmakat, internetes anyagokat, saját dokumentumokat! Olvassunk sokat, hogy utána összegezve tudjuk átadni az ismereteket.   
 • Tisztáznunk kell, hogy kinek szól az előadás. Szülőknek? Pedagógusoknak? Érintetteknek? Szakembereknek? A szakemberek számára készített előadás szakszavakat tartalmaz, míg a szülői értekezleten laikus személyek számára tartott előadásban kevés szakszót alkalmazunk, és több magyarázatot.
 • Mindig készítsünk előadás vázlatot, ez segít a gondolatok rendezésében!
 • Strukturáljuk az előadást a következőképpen: bevezetés (témafelvetés, az előadás egységei címszavakban), tárgyalás (a téma kifejtése, elméleti kérdések, gyakorlati kérdések), befejezés (összegzés, hozadék, következtetés)!
 • Használjunk PowerPoint-ot az előadás alátámasztására! A szövegek legyenek rövidek, inkább címszavak, az ábrák, képek a mondanivaló alátámasztását szolgálják. A klienseket bemutató képek esetében engedélyt kell kérnünk ezek prezentációban történő használatára.
 • Jól válasszuk meg a betűméretet! Ha túl kicsi a betűméret, akkor a szöveg olvashatatlan és az előadás nem ér célt. Kis-és nagybetűket egyaránt használjuk.
 • Fogalmazzunk pontosan, ügyeljünk a szöveg nyelvi megformálására!
 • Ne legyen a diákon helyesírási hiba!
 • Használjunk ábrákat, táblázatokat, de csak akkor, ha azok jól láthatóak, az adatok megfelelően olvashatók!
 • Az előadás vázlatát tanuljuk meg, és fejből mondjuk! Természetesen az előadás alatt szükség esetén bele-bele pillanthatunk a papírba. Ezt magabiztosan tegyük.
 • Mondjunk tájékoztató adatokat, személyes példákat, gyakorlati tapasztalatokat! A személyes példák esetében vigyázzunk a klienseink anonimitására, személyiségi jogai betartására.
 • Legyen pontos a kezdés és frappáns a befejezés!
 • Beszédünk legyen érthető, artikuláljunk pontosan, beszéljünk megfelelő hangerővel!
 • Testhelyzetünk legyen laza, gesztikuláljunk, nonverbális jelzésekkel támasszuk alá a verbális mondanivalót! Vegyük fel és tartsuk a közönséggel a szemkontaktust!
 • Öltözzünk az alkalomhoz illően!

Olvasnivaló

A témáról bővebben olvashat itt.

Elemezzen!

Elemezzen egy választott előadást a fenti szempontok alapján!