Skip navigation

4. lecke A diagnosztikus tevékenység tervezése

Célkitűzés

A hallgató ismerje meg az új szakmai terminológiát, legyenek ismeretei az új diagnosztikus protokollról. Ismerje meg a diagnosztikus tevékenység tervezésével összefüggő tervezési folyamatot, a logopédiai szűrés és vizsgálat eszközeit.

Tartalom

Új szakmai terminológia. A logopédiai ellátás folyamata.

Kulcsszavak: diagnosztika, beszéd- és nyelvi zavarok, Szól-e, szűrés, terápia, értékelés

Tananyag

A diagnosztikai munka alapja az egységes logopédiai terminológia. Jelenleg hazánkban a logopédiai tevékenység során alkalmazott elnevezések sokszínűek, nem egységesek, gyakran tartalmilag is átfedéseket mutatnak. Ezért készült javaslat a terminológiai rendszer megújítására (Gerebenné és mtsai, 2012).